WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Diễn viên 'Sex and the City' xác nhận con trai là người chuyển giới

Diễn viên 'Sex and the City' xác nhận con trai là người chuyển giới
- Là một người trong cộng đồng LGBT, Cynthia Nixon bày tỏ rằng mình hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ những người thuộc giới tính thứ ba.

Follow by Email