WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Cộng đồng LGBT đối mặt với một loạt các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng

Cộng đồng LGBT đối mặt với một loạt các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng
- Trong cộng đồng LGBT, sự kỳ thị có thể dẫn đến các loại vấn đề sức khỏe mãn tính khác nhau đối với người trong giới. Đây là những kết quả trùng ...Follow by Email