Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2018

Cộng đồng LGBT đối mặt với một loạt các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng

Cộng đồng LGBT đối mặt với một loạt các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng
- Trong cộng đồng LGBT, sự kỳ thị có thể dẫn đến các loại vấn đề sức khỏe mãn tính khác nhau đối với người trong giới. Đây là những kết quả trùng ...Follow by Email