WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ lý do cần bổ sung chất béo cho trẻ

Chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ lý do cần bổ sung chất béo cho trẻ
- Theo PGS.TS Lê Bạch Mai, Viện phó Viện Dinh dưỡng Quốc gia, chất béo chiếm 60% phần vật chất giúp hoàn thiện não bộ trẻ từ 0 đến 3 tuổi. Vừa qua, Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia phối hợp với Cục An toàn thực phẩm, Viện ...

Follow by Email