Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2018

Cần làm gì để không bị cúm A/H1N1?

Cần làm gì để không bị cúm A/H1N1?
- Bệnh cúm lây truyền trực tiếp từ người sang người, qua đường hô hấp, qua các giọt nhỏ nước bọt hay dịch tiết mũi họng khi người bệnh ho, hắt hơi. Cần làm gì để không bị cúm A/H1N1? - Ảnh 1. Người trên 65 tuối nên chích ngừa cúm A/H1N1 hàng năm.

Follow by Email