WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Cần làm gì để không bị cúm A/H1N1?

Cần làm gì để không bị cúm A/H1N1?
- Bệnh cúm lây truyền trực tiếp từ người sang người, qua đường hô hấp, qua các giọt nhỏ nước bọt hay dịch tiết mũi họng khi người bệnh ho, hắt hơi. Cần làm gì để không bị cúm A/H1N1? - Ảnh 1. Người trên 65 tuối nên chích ngừa cúm A/H1N1 hàng năm.

Follow by Email