WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Các ngôi sao nổi tiếng ăn mừng 'Tháng tự hào đồng tính'

Các ngôi sao nổi tiếng ăn mừng 'Tháng tự hào đồng tính'
- Tháng 6 hằng năm được xem là “Tháng tự hào” của cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính & chuyển giới). Đây là sự kiện nhằm kỷ niệm cuộc bạo ...

Follow by Email