WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Bộ ảnh tôn vinh những đám cưới đồng tính theo phong cách Á đông

Bộ ảnh tôn vinh những đám cưới đồng tính theo phong cách Á đông
- Nhằm thay đổi định kiến trên, nhiều nhà hoạt động quyền LGBT tại Canada đã nhân tháng Tự hào đồng tính năm nay thực hiện một bộ ảnh nhằm tôn ...

Follow by Email