WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561

5 thói quen gây hại sức khỏe trong mùa hè mà ai cũng mắc phải ít nhất 1 điều

5 thói quen gây hại sức khỏe trong mùa hè mà ai cũng mắc phải ít nhất 1 điều
- Mặt khác, nước lạnh rất dễ làm vỡ mạch máu, do đó, ngay sau khi vận động mạnh mà đi tắm ngay sẽ dễ làm mạch máu bị co lại, làm tăng cao áp lực ...

Follow by Email