Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 6 tháng 6, 2018

20% số người Mỹ trẻ tử vong do thuốc giảm đau có tính gây nghiện

20% số người Mỹ trẻ tử vong do thuốc giảm đau có tính gây nghiện
- đời đã mất sớm do liên quan tới opioid vào năm 2016, vượt quá số năm cuộc đời bị mất mỗi năm do tăng huyết áp, HIV/AIDS và viêm phổi ở Mỹ.

Follow by Email