WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561

20% số người Mỹ trẻ tử vong do thuốc giảm đau có tính gây nghiện

20% số người Mỹ trẻ tử vong do thuốc giảm đau có tính gây nghiện
- đời đã mất sớm do liên quan tới opioid vào năm 2016, vượt quá số năm cuộc đời bị mất mỗi năm do tăng huyết áp, HIV/AIDS và viêm phổi ở Mỹ.

Follow by Email