WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

Vai trò của người đồng tính, song tính và chuyển giới trong lịch sử được đưa vào giáo trình giảng ...

Vai trò của người đồng tính, song tính và chuyển giới trong lịch sử được đưa vào giáo trình giảng ...
- Thượng viện bang Illinois ở Mỹ vừa thông qua dự luật yêu cầu tất cả các trường công giảng dạy về lịch sử LGBT (người đồng tính, song tính và chuyển giới) cũng như sử dụng sách mang tính bao hàm và không kỳ thị. Dự luật được thông qua vào ngày 2.5 với 34 phiếu thuận và 18 phiếu chống, với điều ...

Follow by Email