Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2018

Phim tình yêu đồng giới ở Hollywood ngày ấy - bây giờ: Cầu vồng đã đổi sắc?

Phim tình yêu đồng giới ở Hollywood ngày ấy - bây giờ: Cầu vồng đã đổi sắc?
- Sự cào bằng ranh giới giữa người đồng tính và người dị tính trong phim Hollywood ngày nay với mục đích thương mại hoá đã khiến nhiều người lầm tưởng đây hoàn toàn là một sự tiến bộ, thể hiện chiến thắng của cộng đồng LGBT. Tuy nhiên, cuộc chiến đòi công bằng của cộng đồng yếu thế này vẫn ...

Follow by Email