WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

Phim tình yêu đồng giới ở Hollywood ngày ấy - bây giờ: Cầu vồng đã đổi sắc?

Phim tình yêu đồng giới ở Hollywood ngày ấy - bây giờ: Cầu vồng đã đổi sắc?
- Sự cào bằng ranh giới giữa người đồng tính và người dị tính trong phim Hollywood ngày nay với mục đích thương mại hoá đã khiến nhiều người lầm tưởng đây hoàn toàn là một sự tiến bộ, thể hiện chiến thắng của cộng đồng LGBT. Tuy nhiên, cuộc chiến đòi công bằng của cộng đồng yếu thế này vẫn ...

Follow by Email