WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

Ông Trump bị tố tự chứng thực sức khỏe

Ông Trump bị tố tự chứng thực sức khỏe
- Theo CNN, ông Bornstein cho biết bức thư năm 2015 ghi rằng ông Trump là "nhân vật khỏe mạnh nhất từng được bầu làm Tổng thống", không phải là đánh giá chuyên môn của ông. "Trong chiến dịch tranh cử năm 2016, ông Donald Trump đã trực tiếp đọc cho người khác viết báo cáo về tình trạng sức ...

Follow by Email