Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2018

Nữ đạo diễn Kim Khánh dành sự đồng cảm đặc biệt với cộng đồng LGBT

Nữ đạo diễn Kim Khánh dành sự đồng cảm đặc biệt với cộng đồng LGBT
- Đây là bộ phim nằm trong dự án phòng chống HIV/AIDS của Đại sứ quán Mỹ. Phía Đại sứ quán đề nghị tôi hợp tác làm bộ phim này. Bộ phim "Hồn ...

Follow by Email