วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

Nhiều bệnh nhân lao gặp khó vì không có thẻ BHYT

Nhiều bệnh nhân lao gặp khó vì không có thẻ BHYT
- người có nền bệnh khác như suy thận, HIV/AIDS... Do đó, điều trị bệnh lao cũng vô cùng khó khăn, một số người còn nản chí không muốn điều trị.