WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

Ngôi sao phim 'Harry Potter' tố cáo Hollywood ngược đãi phụ nữ, kì thị người đồng tính

Ngôi sao phim 'Harry Potter' tố cáo Hollywood ngược đãi phụ nữ, kì thị người đồng tính
- tiện truyền thông phi chính phủ của Hoa Kỳ, được thành lập bởi cộng đồng LGBT) chỉ tìm thấy 12,8% các bộ phim chủ đạo có các nhân vật LGBT.

Follow by Email