WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

Kiểm duyệt nội dung LGBT, đài Trung Quốc bị cấm chiếu Eurovision

Kiểm duyệt nội dung LGBT, đài Trung Quốc bị cấm chiếu Eurovision
- Tài khoản The Voice of Homosexuality cho biết quyết định kiểm duyệt các yếu tố liên quan đến người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) của ...