Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 14 tháng 5, 2018

Kiểm duyệt nội dung LGBT, đài Trung Quốc bị cấm chiếu Eurovision

Kiểm duyệt nội dung LGBT, đài Trung Quốc bị cấm chiếu Eurovision
- Tài khoản The Voice of Homosexuality cho biết quyết định kiểm duyệt các yếu tố liên quan đến người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) của ...

Follow by Email