WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

Khoa học chứng minh phụ nữ bị hấp dẫn bởi đàn ông có đặc điểm này

Khoa học chứng minh phụ nữ bị hấp dẫn bởi đàn ông có đặc điểm này
- Kết quả của chúng tôi gợi ý rằng phụ nữ có xu hướng bị hấp dẫn bởi đối phương có dấu hiệu sức mạnh và sức khỏe tốt" - tiến sĩ, giáo sư Vegard Skirbekk, Trung tâm lão hóa Columbia và giáo sư dân số và sức khỏe gia đình của trường Mailman cho biết. "Nếu phụ nữ sống lâu hơn kết hôn với những ...

Follow by Email