WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

Cộng đồng LGBT dễ bị tổn thương hơn trước bạo lực tình dục

Cộng đồng LGBT dễ bị tổn thương hơn trước bạo lực tình dục
- Ngày nay, các khái niệm về cộng đồng LGBT đã trở nên phổ biến hơn, nhưng không phải ai cũng thực sự thấu hiểu và chấp nhận họ. Nhân ngày 17/5 ...

Follow by Email