WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

Cơ hội điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS

Cơ hội điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS
- Mới đây, Trung tâm y tế huyện Long Thành đã khai trương phòng khám nhằm khám, điều trị cho các bệnh nhân HIV/AIDS đang điều trị bằng thuốc ...

Follow by Email