Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年5月25日星期五

Cặp đôi mỹ nam Việt khoe bộ ảnh 'hai người cha' và loạt khoảnh khắc ngọt ngào khiến dân tình ...

Cặp đôi mỹ nam Việt khoe bộ ảnh 'hai người cha' và loạt khoảnh khắc ngọt ngào khiến dân tình ...
- Vượt qua nhiều thử thách, cặp đôi đã chứng mình và truyền nguồn cảm hứng tính cực đến nhiều trái tim trong cộng đồng LGBT. Hạnh phúc luôn tồn ...