WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

Đạo diễn 9x Yun Bin tiết lộ lí do làm phim đề tài LGBT

Đạo diễn 9x Yun Bin tiết lộ lí do làm phim đề tài LGBT
- Phim học đường luôn là đề tài thu hút giới trẻ, yếu tố LGBT cũng chỉ một phần lồng ghép tinh tế để phim có thêm sự đa dạng. Nhân vật LGBT trong ...

Follow by Email