WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

Đám cưới khép kín của người đồng tính nam ở Hong Kong

Đám cưới khép kín của người đồng tính nam ở Hong Kong
- Theo Pang, mục tiêu của anh là đảm bảo cho cộng đồng LGBT (người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới) được cảm thấy bình đẳng trong xã hội.