WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561

Vô tư "yêu" nơi công cộng: Giới trẻ đang hiểu sai về cách thể hiện tình cảm

Vô tư "yêu" nơi công cộng: Giới trẻ đang hiểu sai về cách thể hiện tình cảm
- Dưới góc nhìn của một chuyên gia tâm lý, ông nhận định như thế nào về xu hướng ngày càng cởi mở của giới trẻ hiện nay? - Có thể thấy, việc ... Nếu không có sự định hướng của gia đình, các em sẽ tìm kiếm những từ khóa như "sex", liên quan đến giới tính... qua bạn bè, mạng xã hội. Điều nay để lại ...

Follow by Email