WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561

Tăng cường kết nối giữa cơ sở y tế và trại giam trong điều trị HIV/AIDS

Tăng cường kết nối giữa cơ sở y tế và trại giam trong điều trị HIV/AIDS
- Theo dự án, cán bộ y tế của Phòng điều trị HIV ngoại trú thuộc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Đồng Nai sẽ phối hợp với cán bộ ở các trại giam để cung cấp thuốc và dịch vụ phòng chống HIV cho phạm nhân. Tất cả chi phí sẽ được Tổ chức AHF hỗ trợ, phạm nhân không phải bỏ bất kỳ chi phí ...

Follow by Email