Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 24 tháng 4, 2018

Tăng cường kết nối giữa cơ sở y tế và trại giam trong điều trị HIV/AIDS

Tăng cường kết nối giữa cơ sở y tế và trại giam trong điều trị HIV/AIDS
- Theo dự án, cán bộ y tế của Phòng điều trị HIV ngoại trú thuộc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Đồng Nai sẽ phối hợp với cán bộ ở các trại giam để cung cấp thuốc và dịch vụ phòng chống HIV cho phạm nhân. Tất cả chi phí sẽ được Tổ chức AHF hỗ trợ, phạm nhân không phải bỏ bất kỳ chi phí ...

Follow by Email