WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

Số trẻ thừa cân dưới 5 tuổi tăng 38% trong vòng 5 năm

Số trẻ thừa cân dưới 5 tuổi tăng 38% trong vòng 5 năm
- Tỷ lệ trẻ em béo phì tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang tăng mạnh, thậm chí gia tăng nhanh hơn tại nhiều khu vực khác trên thế giới. ... Theo báo cáo mới nhất của Viện Ngân hàng phát triển châu Á (ADBI), chi phí chăm sóc sức khỏe cho những người thừa cân hoặc béo phì ở khu vực châu Á ...

Follow by Email