WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561

Phát triển thiết bị cấy ghép bảo vệ phụ nữ khỏi lây nhiễm HIV

Phát triển thiết bị cấy ghép bảo vệ phụ nữ khỏi lây nhiễm HIV
- Xin nhắc lại rằng không giống với vi rút Ebola, HIV không giết người, nó chỉ làm suy yếu hệ miễn dịch của người trong việc chống chọi lại các bệnh khác. Do đó mới có tên gọi vi rút suy giảm miễn dịch ở người và hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS). Tuy nhiên, sự suy yếu của hệ miễn dịch ..

Follow by Email