WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561

Những nghiên cứu khoa học bất ngờ về người đồng tính nam

Những nghiên cứu khoa học bất ngờ về người đồng tính nam
- Thực tế thì đồng tínhxu hướng tính dục tự nhiên và hoàn toàn bình thường của một bộ phận dân số. ... Theo nghiên cứu từ các nhà khoa học Đan Mạch công bố, từ thập niên 90 của thế kỷ trước, tỷ lệ tử vong của nam kết hôn đồng giới giảm đáng kể, trong khi phụ nữ đồng giới lấy nhau là nhóm có tỷ ...

Follow by Email