Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 24 tháng 4, 2018

Những nghiên cứu khoa học bất ngờ về người đồng tính nam

Những nghiên cứu khoa học bất ngờ về người đồng tính nam
- Thực tế thì đồng tínhxu hướng tính dục tự nhiên và hoàn toàn bình thường của một bộ phận dân số. ... Theo nghiên cứu từ các nhà khoa học Đan Mạch công bố, từ thập niên 90 của thế kỷ trước, tỷ lệ tử vong của nam kết hôn đồng giới giảm đáng kể, trong khi phụ nữ đồng giới lấy nhau là nhóm có tỷ ...

Follow by Email