WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561

Nhiều dịch vụ y tế có khả năng tăng giá trong năm nay

Nhiều dịch vụ y tế có khả năng tăng giá trong năm nay
- Trong tương lai, khi hết sự tài trợ của quốc tế, bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS sẽ phải tham gia BHYT để được điều trị. “Thời gian vừa qua, tỷ lệ người tham gia BHYT của nhóm bệnh nhân HIV/AIDS đã tăng lên rất nhiều. Trước đây chỉ đạt 30-35%, nay đã lên đến 60-70%”. Ông Phúc cũng đặt vấn đề lượng ...

Follow by Email