Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2018

Nhiều dịch vụ y tế có khả năng tăng giá trong năm nay

Nhiều dịch vụ y tế có khả năng tăng giá trong năm nay
- Trong tương lai, khi hết sự tài trợ của quốc tế, bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS sẽ phải tham gia BHYT để được điều trị. “Thời gian vừa qua, tỷ lệ người tham gia BHYT của nhóm bệnh nhân HIV/AIDS đã tăng lên rất nhiều. Trước đây chỉ đạt 30-35%, nay đã lên đến 60-70%”. Ông Phúc cũng đặt vấn đề lượng ...

Follow by Email