WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561

Nên đi ngủ lúc mấy giờ để các nội tạng luôn khỏe mạnh?

Nên đi ngủ lúc mấy giờ để các nội tạng luôn khỏe mạnh?
- Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cơ thể cần được nghỉ ngơi, tái tạo lại năng lượng chuẩn bị cho ngày làm việc tiếp theo. Nội tạng cơ thể cũng thế, cũng cần một giấc ngủ đúng để khỏe mạnh hơn. Vậy đâu là lịch ngủ để phục hồi nội tạng cơ thể một cách hợp ...

Follow by Email