WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2561

Loạt sao Hàn ra mặt ủng hộ cộng đồng chuyển giới, đồng tính

Loạt sao Hàn ra mặt ủng hộ cộng đồng chuyển giới, đồng tính
Chaeyoung từng xem một bộ phim có tên Carol nói về tình yêu của hai người phụ nữ. Đồng thời cô cũng khuyến khích người hâm mộ cởi mở hơn với cộng động LGBT.

Follow by Email