WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2561

Hương Giang thông báo sẽ mang cuộc thi Miss International Queen về Việt Nam

Hương Giang thông báo sẽ mang cuộc thi Miss International Queen về Việt Nam
- Thông tin này đã làm nức lòng người hâm mộ Hương Giang cũng như cộng đồng LGBT tại Việt Nam. Đúng như những gì Hương Giang nói tại cuộc thi Miss International Queen: cô sẽ đưa câu chuyện của mình đến với mọi người, để có thể truyền cảm hứng đi tìm bản thân cho bất cứ ai còn đang bế tắc ...

Follow by Email