Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 24 tháng 4, 2018

Hội thảo giới tính: 22% tội thù ghét là nhắm vào người LGBT

Hội thảo giới tính: 22% tội thù ghét là nhắm vào người LGBT
- Diễn giả chính của hội thảo là Bác Sĩ Lynn Hunt, giáo sư nhi khoa của đại học University of California Irvine (UCI) và chủ tịch hiệp hội y tế nhi khoa Hoa Kỳ về sức khỏe của người thuộc nhóm LGBT. Ngoài ra, còn có sự đóng góp của Bác Sĩ Quỳnh Kiều, một bác sĩ nhi khoa lâu năm ở Orange County, ...

Follow by Email