WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561

Hành trình 'come out' đầy khó khăn của 9X đồng tính

Hành trình 'come out' đầy khó khăn của 9X đồng tính
- Thời điểm đó, mình còn chưa biết đến cộng đồng LGBT là gì, cũng không hề suy nghĩ quá nhiều về vấn đề xu hướng tính dục. Bởi đơn giản mình nghĩ rằng tuổi dậy thì luôn có những suy nghĩ bồng bột và chưa chín chắn. Hơn nữa, bề ngoài và cơ thể của mình phát triển như những cô gái khác, nên ...

Follow by Email