Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 16 tháng 4, 2018

Hãng thời trang Anh phong cách Mỹ, Nhật sắp đổ bộ Việt Nam

Hãng thời trang Anh phong cách Mỹ, Nhật sắp đổ bộ Việt Nam
- Tập đoàn cho biết cửa hàng sẽ bày bán đầy đủ các sản phẩm thời trang dành cho mọi lứa tuổi, giới tính. Cùng với đó, thương ... Đa phần sản phẩm của thương hiệu này mang xu hướng cổ điển Mỹ và lấy cảm hứng từ nét đồ họa Nhật Bản cùng trộn lẫn một chút phong cách Anh. Thương hiệu đang có ...

Follow by Email