Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 16 tháng 4, 2018

Facebook có thể dự đoán chủng tộc, tôn giáo và xu hướng giới tính qua nút like

Facebook có thể dự đoán chủng tộc, tôn giáo và xu hướng giới tính qua nút like
- Vào cuối tháng 3/2018, một cựu nhân viên của công ty dữ liệu Cambridge Analytica đã tuyên bố rằng dữ liệu của hàng chục triệu người sử dụng Facebook đã được thu thập và sử dụng để tạo ảnh hưởng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.

Follow by Email