WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2561

Facebook có thể dự đoán chủng tộc, tôn giáo và xu hướng giới tính qua nút like

Facebook có thể dự đoán chủng tộc, tôn giáo và xu hướng giới tính qua nút like
- Vào cuối tháng 3/2018, một cựu nhân viên của công ty dữ liệu Cambridge Analytica đã tuyên bố rằng dữ liệu của hàng chục triệu người sử dụng Facebook đã được thu thập và sử dụng để tạo ảnh hưởng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.

Follow by Email