Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 24 tháng 4, 2018

Dinh dưỡng và vận động – Không thể bên trọng bên khinh

Dinh dưỡng và vận động – Không thể bên trọng bên khinh
- Chế độ ăn uống và vận động hằng ngày chưa được quan tâm đúng mức, trẻ em Việt đang phải chịu “gánh nặng kép” về dinh dưỡng: vừa suy dinh dưỡng nhẹ cân, vừa tồn tại tình trạng béo phì. Thành thị béo phì, nông thôn thấp còi. Kết quả khảo sát về Tình ...

Follow by Email