WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561

Dinh dưỡng và vận động – Không thể bên trọng bên khinh

Dinh dưỡng và vận động – Không thể bên trọng bên khinh
- Chế độ ăn uống và vận động hằng ngày chưa được quan tâm đúng mức, trẻ em Việt đang phải chịu “gánh nặng kép” về dinh dưỡng: vừa suy dinh dưỡng nhẹ cân, vừa tồn tại tình trạng béo phì. Thành thị béo phì, nông thôn thấp còi. Kết quả khảo sát về Tình ...