Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 17 tháng 4, 2018

Chuyện tình đồng giới từ màn ảnh độc lập đường hoàng tấn công rạp chiếu

Chuyện tình đồng giới từ màn ảnh độc lập đường hoàng tấn công rạp chiếu
Xu hướng tính dục khác biệt của nhân vật Johnny trong phim không phải nguồn cơn cho những rắc rối trong cuộc đời, mà chính tình yêu cậu tìm thấy là sự cứu cánh cho tâm hồn cậu. Với cách khai thác chuyện tình giữa hai chàng trai theo hướng lãng mạn và tích cực, God's Own Country đã truyền tải ...

Follow by Email