Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 17 tháng 4, 2018

Chuyên gia "vạch mặt" nhiều thói quen xấu của người trẻ khiến ung thư gõ cửa

Chuyên gia "vạch mặt" nhiều thói quen xấu của người trẻ khiến ung thư gõ cửa
- Bệnh ngày càng phổ biến ở người trẻ. Trẻ hóa ung thư đang là thực tế đáng lo ngại, tỷ lệ mắc cao, chi phí điều trị tốn kém kéo dài. Độ tuổi trung bình mắc ung thư ở TP.HCM là 55 tuổi, trẻ hơn thế giới rất nhiều. Thực tế các bác sĩ cho biết trong lúc ...

Follow by Email