Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 17 tháng 4, 2018

Chuyên gia chỉ rõ yếu tố nguy cơ dẫn đến ung thư ở người trẻ

Chuyên gia chỉ rõ yếu tố nguy cơ dẫn đến ung thư ở người trẻ
- Bệnh nhân T.N.L (giới tính nam - 27 tuổi - Hà Nội), cách đây một năm đã nội soi dạ dày và được chẩn đoán viêm dạ dày mãn tính. ... Trong số các bệnh nhân được phát hiện bệnh sớm và mới thì tỉ lệ mắc bệnh, tỉ lệ tử vong gặp ở mọi lứa tuổi, mọi giới do ung thư có một xu hướng trẻ hóa tăng cao.

Follow by Email