WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

Chờ màn kết hợp kết hợp “dị, độc và chất” giữa Miley Cyrus và Trixie Mattel

Chờ màn kết hợp kết hợp “dị, độc và chất” giữa Miley Cyrus và Trixie Mattel
- Miley Cyrus là ngôi sao tích cực ủng hộ cộng đồng LGBT. Năm 2015, giọng ca Wrecking Ball đứng ra thành lập Happy Hippie Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận có nhiệm vụ tiếp thêm sức mạnh cho những thanh thiếu niên vô gia cư hoặc những người thuộc thế giới thứ ba. Để thể hiện sự ủng hộ ..

Follow by Email