WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

Các nhà khoa học phát hiện bộ não già vẫn luôn sinh ra tế bào mới

Các nhà khoa học phát hiện bộ não già vẫn luôn sinh ra tế bào mới
- Nghiên cứu của Tiến sĩ Boldrini và các đồng nghiệp là nghiên cứu đầu tiên theo dõi sát sao sự sản sinh tế bào của bộ não của một người bình thường. Họ tìm hiểu bộ não của 28 thi thể người khỏe mạnh, tuổi từ 14 đến 79. Tất cả những người này có hồ sơ, thông tin đầy đủ. (Tất nhiên “khỏe mạnh” ở ...Follow by Email