WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561

Bị netizen Trung đồng loạt phản đối, Weibo buộc phải gỡ bỏ lệnh cấm đối với nội dung liên quan ...

Bị netizen Trung đồng loạt phản đối, Weibo buộc phải gỡ bỏ lệnh cấm đối với nội dung liên quan ...
- Để đáp lại hành động này, netizen Trung Quốc đã đồng loạt đăng tải những hình ảnh với người tình đồng giới của mình và liên tục sử dụng icon cầu vồng (biểu tượng cầu vồng lục sắc là một hình ảnh đại diện cho cộng đồng LGBT), cũng như để các hashtag #iamgay (tôi là người đồng tính) và ...

Follow by Email