Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年4月18日星期三

Bị netizen Trung đồng loạt phản đối, Weibo buộc phải gỡ bỏ lệnh cấm đối với nội dung liên quan ...

Bị netizen Trung đồng loạt phản đối, Weibo buộc phải gỡ bỏ lệnh cấm đối với nội dung liên quan ...
- Để đáp lại hành động này, netizen Trung Quốc đã đồng loạt đăng tải những hình ảnh với người tình đồng giới của mình và liên tục sử dụng icon cầu vồng (biểu tượng cầu vồng lục sắc là một hình ảnh đại diện cho cộng đồng LGBT), cũng như để các hashtag #iamgay (tôi là người đồng tính) và ...