Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 15 tháng 3, 2018

Viện iSEE: Mở và khoan dung với những khác biệt

Viện iSEE: Mở và khoan dung với những khác biệt
- Những năm gần đây, Viện Nghiên cứu Xã hội, kinh tế và môi trường (iSEE) đã thực hiện nhiều nghiên cứu rất quan trọng về các nhóm dân tộc thiểu số, cộng đồng đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT). Qua đó, iSEE góp phần giúp xã hội trở nên thấu hiểu, khoan dung hơn, giảm sự kỳ thị. iSEE có ...

Follow by Email