Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 14 tháng 3, 2018

Vài con số thú vị về hôn nhân và tình dục qua cuộc điều tra

Vài con số thú vị về hôn nhân và tình dục qua cuộc điều tra
LGBT có thể hiểu là cộng đồng những người đồng tính. Theo CC, trong thời gian từ năm 1990 đến 2014, việc nhận biết và chấp nhận LGBT của cộng đồng tăng từ 13% lên 49%. Cũng trong thời gian nói trên số người quan hệ tình dục đồng tính tăng lên gấp đôi. 2. Nạn nhân nữ bị giết hại do chính ...

Follow by Email