WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561

Vài con số thú vị về hôn nhân và tình dục qua cuộc điều tra

Vài con số thú vị về hôn nhân và tình dục qua cuộc điều tra
- Trang tin Cracked.com (CC) của Mỹ ngày 7/3 cập nhật vài số liệu lạ liên quan đến hôn nhân và tình dục, dựa trên những nghiên cứu, thăm dò mới nhất tại Anh và Mỹ. Cộng đồng người LGBT ở Mỹ. 1. Về LGBT. LGBT có thể hiểu là cộng đồng những người đồng tính. Theo CC, trong thời gian từ năm ...

Follow by Email