Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2018

'Tôi hạnh phúc và thuận lợi hơn trong cuộc sống khi được mẹ ...

'Tôi hạnh phúc và thuận lợi hơn trong cuộc sống khi được mẹ ...
- Không chỉ sở hữu vẻ điển trai đậm chất "tiểu mỹ thụ", Hoàng Phúc còn khiến nhiều bạn trẻ yêu mến với câu chuyện cảm động khi công khai là người trong giới LGBT. Cộng đồng LGBT hiện còn nhiều người đang phải đối mặt với những rào cản như giới tính, sự kỳ thị, áp lực từ gia đình... khiến nhiều ...

Follow by Email