วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

Thiếu sân chơi cho cộng đồng LGBTQ+: Có khó khăn để cấp phép một cuộc thi Hoa hậu chuyển ...

Thiếu sân chơi cho cộng đồng LGBTQ+: Có khó khăn để cấp phép một cuộc thi Hoa hậu chuyển ...
- 15 năm trước, cộng đồng LGBTQ+ (khi đó vẫn được gọi chung là đồng tính, là thế giới thứ 3, giới tính thứ 3, LGBT...) khép mình trên những diễn đàn dành cho những người mà họ gọi là có "số phận" giống mình. Ở đó, ngoài việc được trải lòng, chia sẻ những vấn đề cùng nhau gặp phải, họ cũng có khát ...