WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561

Thai phụ cần tập luyện bao nhiêu để dễ sinh con?

Thai phụ cần tập luyện bao nhiêu để dễ sinh con?
- Giải thích hiện tượng này, các chuyên gia tin rằng thai phụ có tập luyện thể dục thường xuyên sẽ có cơ bắp khỏe mạnh hơn, từ đó giúp họ sinh con nhanh và thuận lợi hơn. “Nếu thai phụ có sức khỏe thể chất tốt thì họ sẽ có cơ bắp khỏe hơn để rặn đứa trẻ ra ngoài khi sinh”, New Scientist dẫn lời nhà ...

Follow by Email