WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561

Số ca phẫu thuật chuyển giới tăng chóng mặt

Số ca phẫu thuật chuyển giới tăng chóng mặt
- Trong bài báo vừa được xuất bản trong tạp chí khoa học JAMA Surgery, lượng bệnh nhân có xu hướng tăng đáng kể vào những năm gần đây.Thống kê cho thấy có ... Trong suốt 5 năm (2000-2005), 72% người phát hiện mình có giới tính không phù hợp tiến hành chuyển giới. Đến khoảng những năm ...

Follow by Email