Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2018

Phụ nữ đối diện với nhiều rào cản trong bổ nhiệm các chức vụ quản lý

Phụ nữ đối diện với nhiều rào cản trong bổ nhiệm các chức vụ quản lý
- Theo nội dung báo cáo "Triển vọng xã hội và việc làm của thế giới" của Tổ chức Lao động quốc tế, phụ nữ có ít cơ hội tiếp cận việc làm hơn, có xu hướng phải chấp nhận những việc làm chất lượng thấp nhiều hơn và phải đối diện với nhiều rào cản trong bổ nhiệm vào các chức vụ quản lý. Báo cáo cho ...Follow by Email