WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561

Phim đồng tính tuổi teen lọt vào top 5 phòng vé Mỹ

Phim đồng tính tuổi teen lọt vào top 5 phòng vé Mỹ
- Từ trước đến nay, dòng phim LGBT - vốn được xem là "kén khán giả" và "chỉ mang tính nghệ thuật" - đã xuất hiện nhiều tác phẩm thành công về mặt thương mại như Brokeback Mountain (doanh thu 178 triệu USD, kinh phí 17 triệu USD), Carol (40 triệu USD và 11,8 triệu USD), Call Me By Your Name ...

Follow by Email